Saturday, March 14, 2009

İşkenceyi Önleme Platformu Kuruldu

İşkenceyi Önleme Platformu Kuruldu

Son zamanlarda artan bir şekilde bazı meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin gündemine gelen ve medyaya yansıyan, polis karakollarındaki işkence iddiaları üzerine sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İşkenceyi Önleme Platformu kurulmuştur. ASİ Kültür Derneği, Baraka Kültür Merkezi, Homofobiye Karşı İnisiyatif, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Lefkoşa Mahalli Barosu, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı ve TIP-İş platformun kurucu üyeleri oldular.

İşkence yasağı, kişinin vücut bütünlüğü ve vücut dokunulmazlığı hakkını ihlal eden ve diğer bütün insanlık dışı, zalimane ve onur kırıcı muamele ve cezaları da içine alan, kayıtsız şartsız uyulması gereken bir yasaktır. Kurulan platformun temel görevi bu ilkeye dayanarak işkence vakalarını önlemektir. Bu bağlamda, İşkenceyi Önleme Platformu’nun ileride hayata geçirmeye planladığı çalışmalar şöyle sıralanabilir:
· Makul şüphedeki iddiaların araştırılması için ilgili mercilere şikayetlerde bulunmak
· Toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılması için kampanyalar yürütmek
Devlet yetkilileri ve her düzeyde devlet görevlilerini, işkence yasağı ve işkence yasağı kapsamında KKTC tarafından onaylanan uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek
· İşkence mağdurlarına destek vermek ve devletin onayladığı uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinden dolayı başta işkencenin ceza yasasında yer alması için girişimde bulunmak ve işkence yasağına aykırı diğer mevzuatın çağdaşlaştırılmasını sağlamak
· İşkence mağdurlarına gerekli durumlarda tıbbi, psikolojik ve hukuki destek sağlamak

İşkenceyi Önleme Platformu, kendisini sadece kurucu üyelerle sınırlamamış ve konuya ilgi gösteren diğer tüm örgüt ve kurumlara da açık olup onların da desteğini beklemektedir.
Platform hakkında bilgi almak veya platfromu desteklemek isteyen kişiler ve örgütler 22 91 748 telefon numarası, iskenceyionlemeplatformu@yahoo.com veya iskenceyionlemeplat formu@gmail.com email adresleri ve http://iskenceyionlemeplatformu.blogspot.com adlı web sayfasından faydalanabilirler.

No comments:

Post a Comment